Vad ska man rösta på?

Är du en person som anser att Sverige bör satsa på miljön?

Vad ska man rösta på rörande miljön?

Centerpartiet - Tror att ett tätt samarbete med EU i miljöfrågor är viktigt. Vill se en helt giftfri miljö i Sverige och tror på giftfria leksaker, införa miljöskatt på bland annat plast tillverkat av fossilt bränsle, fler miljövänliga bilar m.m.

Vänsterpartiet - Inga kortsiktiga vinstdrivande verksamheter ska få ta plats från långsiktigt miljöarbete. Man vill även satsa på hållbara transporter, solceller och vindkraftverk för ett förnybart energisystem.

Moderaterna - Precis som S så vill Moderaterna värna om den biologiska mångfalden i Sverige. Fokuset delas upp i fyra kategorier som rör 1) klimatet 2) kemikalier 3) hav och sjö 4) den biologiska mångfalden.

Liberalerna - Tror att miljöfrågorna kan drivas framåt genom att satsa mer på vetenskap, forskning, teknik och demokrati inom miljöfrågor. Vill även se mer internationella samarbeten och ett tätare samarbete med EU.

Miljöpartiet - Vill och tror på att Sverige kan komma att bli nästa föregångsland när det kommer till miljöfrågor och minskade klimatutsläpp. Vill att Sverige blir helt fritt från utsläpp och tror att detta genomförs genom att tvinga politiker ta större ansvar genom hårda klimatlagar.

Kristdemokraterna - Precis som många andra partier vill Kristdemokraterna satsa på mer hållbara transporter samt satsa resurser på förnybar energi. Ett parti som menar på att Sverige går igenom en av de största kriserna modern tid.

Socialdemokraterna - Att minska övergödningen i haven är viktig för Socialdemokraterna och tror att detta blir möjligt genom en genomförbar strategisk plan. Vill dessutom försvara den biologiska mångfalden i vårt land genom att bland annat minska riskerna som finns i samband med användandet av giftiga kemikalier.

Sverigedemokraterna - Tror att den viktigaste miljöfrågan är den som berör vårt energisystem. Genom att förbättra Sveriges energisystem kommer vår miljö på sikt bli mer hälsosam.

Eller är vård och omsorg det viktiga för dig?

Valkompassen hjälper dig!

Vad ska man rösta på när det kommer till vård och omrsorg?

socialdemokraterna

Socialdemokraterna - Vill se en specifik satsning inom äldrevården samt öka resurserna inom samtliga vårdområden. Vill se mer personal samt minska de administrativa arbetet för vårdpersonal för att de ska kunna fokusera på det viktiga - patienten.

valkompassen

Moderaterna - Förespråkar att medarbetarnas engagemang och kompeten ska omhuldas och lyftas. Vill även se en god tillgänglighet och en generell högre kvalitet inom vården.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna - Vill att vården ska se likadan ut oavsett vart i landet man bor.

valkompassen

Centerpartiet - Sjukvårdssystemet ska inte vara prio ett utan patienten ska stå i fokus istället. Vill även se en bredare tillgänglighet i form av helg- och kvällsöppna mottagningar.


Vänsterpartiet

Vänsterpartiet - Vinstdrivande vård ska helt slopas och istället ska skattemedel fördelas efter det mänskliga behovet och inte efter företags möjlighet till vinstdrivande verksamhet inom vården.

valkompassen

Miljöpartiet - Vill kunna garantera att professionell vård alltid kan ges i tid. Vill således minska väntetider till specialister samt se en bättre organisering inom vården. Att samhället i sig ska utvecklas är också viktigt för att främja invånarnas hälsa på sikt.

valkompassen

Liberalerna - Tror på ett fortsatt fritt vårdval och vill också effektivisera vården genom att öka tillgängligheten och säkerheten för alla.

valkompassen

Kristdemokraterna - Förespråkar ett helhetstänk. Vården ska ta hänsyn till både kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov i mötet med en patient.

Sökmotoroptimering Stockholm Flighton AB

I vårt land finns särskilda lagar och regler

Hur ser de olika partierna på brottslighet

Vad ska man rösta på när det kommer till lag och ordning?

socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Vill satsa på att förebygga brottsligheten genom att ge ungdomar och människor ljusa vägar i livet via utbildning och bra arbetstillfällen.

Avskaffa straffrabatt för 18 – 21-åringar, bättre anpassade påföljder för unga och sociala insatsgrupper

Höja minimistraffet för våldtäkt

Öppna fler våldtäktsmottagningar och skärpa kraven på dömda att delta i behandling.

De vill ge barn som bevittnar våld, brottsoffer och drabbade kvinnor stöd och skydd

Vänsterpartiet - Vill minska klassklyftorna för de anser att det slitit isär samhället så att ungdomar istället för att gå i skolan tar kriminalitetens löftet om snabba pengar i stället. 

Vill ha fokus på att försöka på ut brottslingar i samhället i stället för långa fängelsestraff.

Moderaterna

Vill höja polisernas löner med 3.000 kr per månad De vill även locka in fler till polisutbildningen genom att betala för den. Dubbla straffen för gäng kriminella. Fler brott ska leda till utvisning. Begår en invandrare brott ska de avtjäna brottet i sitt hemland.

Centerpartiet - Lägga större fokus på lokalt brottsförebyggande arbeten. Ha fler poliser på varje ort. Hårdare straff för sexuallbrott

Sverigedemokraterna -

Brottsoffret ska bli garanterad skadestånd från gärningsmannen

Utvisning för grovt kriminella

Göra det attraktivt at bli polis med hjälp av förhöjda löner

Miljöpartiet - Vill ge poliser mer resurser till sitt arbete. Förhindra att unga hamnar i kriminalitet. Försvara demokratin mot organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism 

Liberalerna

Minst 2000 mer trygghets vakter i kommunerna. Skapa ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet. Alla brott som begås av unga under 15 år ska utredas av polis.

Kristdemokraterna - Vill ha fler poliser, brottsoffret ska få mer upprättelse, bättre kriminalvård 

valkompassen
Sökmotoroptimering Stockholm Flighton AB

Denna sida är producerad samt optimerad av Flighton AB

Sveriges ledande SEO-Byrå