Vad ska man rösta på?

Är du en person som anser att Sverige bör satsa på miljön?

Vad ska man rösta på rörande miljön?

valkompassen

Socialdemokraterna - Att minska övergödningen i haven är viktig för Socialdemokraterna och tror att detta blir möjligt genom en genomförbar strategisk plan. Vill dessutom försvara den biologiska mångfalden i vårt land genom att bland annat minska riskerna som finns i samband med användandet av giftiga kemikalier.

valkompassen

Moderaterna - Precis som S så vill Moderaterna värna om den biologiska mångfalden i Sverige. Fokuset delas upp i fyra kategorier som rör 1) klimatet 2) kemikalier 3) hav och sjö 4) den biologiska mångfalden.

valkompassen

Sverigedemokraterna - Tror att den viktigaste miljöfrågan är den som berör vårt energisystem. Genom att förbättra Sveriges energisystem kommer vår miljö på sikt bli mer hälsosam.

valkompassen

Centerpartiet - Tror att ett tätt samarbete med EU i miljöfrågor är viktigt. Vill se en helt giftfri miljö i Sverige och tror på giftfria leksaker, införa miljöskatt på bland annat plast tillverkat av fossilt bränsle, fler miljövänliga bilar m.m.

valkompassen

Vänsterpartiet - Inga kortsiktiga vinstdrivande verksamheter ska få ta plats från långsiktigt miljöarbete. Man vill även satsa på hållbara transporter, solceller och vindkraftverk för ett förnybart energisystem.

valkompassen

Miljöpartiet - Vill och tror på att Sverige kan komma att bli nästa föregångsland när det kommer till miljöfrågor och minskade klimatutsläpp. Vill att Sverige blir helt fritt från utsläpp och tror att detta genomförs genom att tvinga politiker ta större ansvar genom hårda klimatlagar.

valkompassen

Liberalerna - Tror att miljöfrågorna kan drivas framåt genom att satsa mer på vetenskap, forskning, teknik och demokrati inom miljöfrågor. Vill även se mer internationella samarbeten och ett tätare samarbete med EU.

valkompassen

Kristdemokraterna - Precis som många andra partier vill Kristdemokraterna satsa på mer hållbara transporter samt satsa resurser på förnybar energi.

Eller är vård och omsorg det viktiga för dig?

Valkompassen hjälper dig!

Vad ska man rösta på när det kommer till vård och omrsorg?

valkompassen

Socialdemokraterna - Vill se en specifik satsning inom äldrevården samt öka resurserna inom samtliga vårdområden. Vill se mer personal samt minska de administrativa arbetet för vårdpersonal för att de ska kunna fokusera på det viktiga - patienten.

valkompassen

Moderaterna - Förespråkar att medarbetarnas engagemang och kompeten ska omhuldas och lyftas. Vill även se en god tillgänglighet och en generell högre kvalitet inom vården.

valkompassen

Sverigedemokraterna - Vill se att vården ser likadan ut oavsett vart i landet man söker.

valkompassen

Centerpartiet - Sjukvårdssystemet ska inte vara prio ett utan patienten ska stå i fokus istället. Vill även se en bredare tillgänglighet i form av helg- och kvällsöppna mottagningar.


valkompassen

Vänsterpartiet - Vinstdrivande vård ska helt slopas och istället ska skattemedel fördelas efter det mänskliga behovet och inte efter företags möjlighet till vinstdrivande verksamhet inom vården.

valkompassen

Miljöpartiet - Vill kunna garantera att professionell vård alltid kan ges i tid. Vill således minska väntetider till specialister samt se en bättre organisering inom vården. Att samhället i sig ska utvecklas är också viktigt för att främja invånarnas hälsa på sikt.

valkompassen

Liberalerna - Tror på ett fortsatt fritt vårdval och vill också effektivisera vården genom att öka tillgängligheten och säkerheten för alla.

valkompassen

Kristdemokraterna - Förespråkar ett helhetstänk. Vården ska ta hänsyn till både kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov i mötet med en patient.

Sökmotoroptimering Stockholm Flighton AB

Denna sida är producerad samt optimerad av Flighton AB

Sveriges ledande SEO-Byrå