Rösta i valet gör din röst hörd

Det är viktigt att du nyttjar din rätt att rösta

Att se till att rösta i valet 2022 är säkerligen viktigare nu än någonsin tidigare. I hela världen råder det konflikter och oro medan vi i Sverige, än så länge, står relativt skonade från oroligheterna. Som svensk medborgare har en det stora privilegiet inneha rösträtt. Detta innebär att röstningen i valet  är så oerhört viktigt. Detta för att vi gemensamt kan påverka politikens utgång i den riktning som vi, folket, föredrar. Att som svensk medborgare få möjligheten till att rösta är ett direkt kvitto på att Sverige har en hållbar demokrati som omfamnar landets befolkning.  Se därför till att du förstår vikten av din möjlighet till att rösta i valet. Det finns många människor världen över som varken kan eller får rösta när det kommer till valet i respektive länder.

Så vad innebär det att rösta i valet? Din röst tillsammans med alla andra svenskar som har rösträtt och röstar bidrar gemensamt till utvecklingen av vårt land. Att rösta i valet bidrar till stora utvecklingsmöjligheter inom vård och omsorg, både när det kommer till äldrevård, förlossningsvård, psykiatrin och alla andra vårdinstanser. Genom att rösta i valet bidrar du, inte bara till vårdutveckling, utan också till saker som utveckling av den svenska skolan, från förskoleverksamhet upp till universitetsnivå.


Rösta i valet för att bidra till en utvecklad miljöpolitik, som värnar om både Sveriges miljö men också världsmiljön. Rösta i valet för att utveckla infrastrukturen, påverka hanteringen av flyktingströmmar och bidra till ett mer jämställt och trivsamt samhälle. Att påstå att man inte ska rösta i valet för att man ändå inte påverkas av det slutgiltiga resultatet är en ohållbar bortförklaring av stora mått.

Samtliga samhällsmedborgare påverkas av utgången i vardera val. 1Det påverkar dig som individ i ditt vardagliga liv, i ditt arbete, i dina barns skolgång och framförallt, det påverkar din framtid som pensionär i Sverige. Även om en förändring inte sker på dagen så kommer du genom att rösta i valet på sikt vara med och bidra till stora förändringar i vårt demokratiska land.

Att Sverige är en demokrati är ingen nyhet men detta innebär inte att alla får rösta. Sverige har en öppen och generös politik men också  ett regelverk att förhålla sig till. I Sverige får alla som är myndiga, det vill säga 18 år fyllda, rösta i valet. Dessutom måste man vara svensk medborgare för att få rösträtt i valet. Det kommande valet beräknas äga rum den 9:onde september 2022. En dag som äger rum i enlighet med regelverket i och med att valet i Sverige alltid infaller den första söndagen i september vart fjärde år. Detta är en regel som alltid följs om det inte skulle vara aktuellt med nyval. Ett nyval hålls endast om ett parlament är i upplösningstillstånd. Då kan det bli aktuellt att rösta i valet, som i detta fall då är ett nyval, innan mandatperiodens slut.


Den främsta anledningen till att nyval kan komma att äga rum är att regeringen har förlorat en förtroendeomröstning och därefter inte lyckats bilda en ny regering. Som tur är så är detta ett sällsynt fenomen. Genom att rösta i valet bidrar du till en positiv utveckling inom den politiska och demokratiska strukturen. Rösta i valet - din röst räknas!

Vet du vad du ska rösta på i valet? - Inte? Vi hjälper dig