Rösta i valet

Det är viktigt att man faktiskt röstar i valet!

Att rösta i valet 2022 är kanske viktigare än någonsin tidigare. I hela världen råder det konflikter och oro och vi här i Sverige är än så länge relativt skonade från oroligheterna. Som svensk medborgare har vi det stora privilegiet att ha rösträtt. Detta innebär att rösta i valet är så enormt viktigt eftersom vi gemensamt kan påverka politiken i den riktning som vi, folket, föredrar. Att som svensk medborgare få rösta i valet är ett direkt kvitto på att Sverige har en hållbar demokrati som omfamnar folket i vårt land. Så se till att du förstår vikten av din möjlighet till att rösta i valet, det finns många människor världen över som varken kan eller får rösta i valet i sina hemländer.

Så vad innebär det att rösta i valet? Din röst tillsammans med alla andra svenskar som har rösträtt och röstar bidrar gemensamt till utvecklingen av vårt land. Att rösta i valet bidrar till en utveckling inom vård och omsorg, både när det kommer till äldrevård, förlossningsvård, psykiatrin m.m. Genom att rösta i valet bidrar du till utveckling av den svenska skolan i alla led, från förskoleverksamhet upp till universitetsnivå. Rösta i valet för att bidra till en utvecklad miljöpolitik, som värnar om både Sveriges miljö men också världsmiljön. Rösta i valet för att utveckla infrastrukturen, påverka hanteringen av flyktingströmmar, bidra till ett mer jämställt samhälle och så vidare. Att säga att man inte ska rösta i valet för att man ändå inte påverkas av det slutgiltiga resultatet är alltså en dålig bortförklaring av stora mått. Alla påverkas av utgången i vardera val, det påverkar dig i ditt vardagliga liv, i ditt arbete, i dina barns skolgång och det påverkar din framtid som pensionär i Sverige. Även om en förändring inte sker på dagen så kommer du genom att rösta i valet på sikt vara med och bidra med stora förändringar i vårt demokratiska land.

Men givetvis får inte alla rösta. Även om Sverige har en öppen och generös politik så finns det regelverk att förhålla sig till. I Sverige får alla som är myndiga, det vill säga ha fyllt 18 år, rösta i valet. Dessutom måste man vara svensk medborgare för att få rösta i valet. Det kommande valet beräknas äga rum den 9:onde september 2022. En dag som förfaller sig efter regelverket i och med att valet i Sverige alltid infaller den första söndagen i september vart fjärde år. En regel som alltid följs om det inte skulle vara aktuellt med nyval. Ett nyval hålls endast om ett parlament är i upplösningstillstånd. Då kan det bli aktuellt att rösta i valet, som i detta fall då är ett nyval, innan mandatperioden är slut. Den främsta anledningen till nyval är att regeringen har förlorat en förtroendeomröstning och därefter inte lyckats bilda en ny regering. Som tur är är detta ett sällsynt fenomen. Genom att rösta i valet bidrar du med en positiv utveckling inom den politiska och demokratiska strukturen. Rösta i valet - för din röst räknas!

Vet du vad du ska rösta på i valet? - Inte? Vi hjälper dig!