Rösta med BankID inför riksdagsvalet

BankID - Ett måste!

Hela 660 000 svenskar är bosatta utomlands. Detta motsvarar var tjugonde svensk. Skulle alla dessa tillsammans bosätta sig i en och samma kommun skulle det utgöra Sveriges näst största kommun. Att denna grupp ska rösta i valet är därför mycket aktuellt. Detta har tidigare varit ett stort problem eftersom det är komplicerat och svårt att lägga sin röst ifrån utlandet. Att rösta med BankID skulle involvera fler utlandssvenskar i valet och göra det lättare för svenskar bosatta utomlands att rösta i valet. Just i denna kategori av svenskar är valdeltagandet mycket lågt, endast 32% röstade i det förra valet och genom att göra det möjligt att rösta med BankID skulle denna siffra förmodligen öka rejält.

Men inte bara utlandssvenskar drar fördel av möjligheten att rösta med BankID. För de som är bosatta i Sverige och innehar svenskt medborgarskap innebär möjligheten att rösta med BankID även en mindre inverkan på miljön. Inga onödiga valblanketter skulle tryckas upp, vilket skulle spara på miljöns tillgångar och resurser. Inte heller skulle folk behöva sätta sig att åka bil till vallokalen, som ibland ligger flera mil bort om man är bosatt på landsbyggden. Detta i sin tur sparar in en hel del utsläpp som i sin tur skonar miljön.

Att rösta med BankID inte tidigare varit en möjlighet kan verka konstigt. De flesta andra ärenden till myndigheter och statliga institutioner har gått att legitimera via BankID sedan flera år. Utöver detta kan vi även sköta bankärenden, deklarera, signera och betala via BankID. Men att rösta med BankID har länge varit ett debatterat och ifrågasatt ämne. Sedan exempelvis möjligheten att deklarera elektroniskt infördes har 70% av den svenska befolkningen använt sig av den möjligheten och man tror att möjligheten att rösta med BankID skulle ge samma resultat inför kommande val. Det skulle dessutom minska fusk och den mänskliga faktorn som kan leda till exempelvis felräkning, missar m.m. skulle också minska.

Det som främst satt käppar i hjulen för att rösta med BankID är att man är orolig inför säkerheten när valdeltagare ska rösta elektroniskt. Man oroar sig bland annat för att folk ska bli pressade till att rösta på en viss sak på en helt annan nivå än som är möjlig annars samt att hemligheter kring valet ska vara hotade. Men i Estland har möjligheten att rösta med BankID funnits i hela åtta val - helt utan problem. Tvärt om! Valdeltagandet har snarare gått upp och man tror att detta beror på att man inkluderar de grupper som tidigare har haft det svårast för att delta i valet. Exempelvis personer med funktionshinder och äldre som kan ha det svårt att ta sig till vallokalerna, men också barnfamiljer och personer som måste infinna sig på sitt arbete under valet tror man inkluderas genom att göra det möjligt att rösta med BankID.

Man ska kunna rösta digitalt i en digital värld!