Rösta med BankID inför riksdagsvalet

Hela 660 000 svenskar är bosatta utomlands vilket motsvarar var tjugonde svensk. Om alla dessa tillsammans skulle bosätta sig i en och samma kommun skulle det utgöra Sveriges näst största kommun. Att denna grupp ska komma att rösta i valet är därför mycket aktuellt. Det har tidigare varit ett stort problem eftersom det är komplicerat och svårt att lägga sin röst ifrån utlandet. Att rösta med BankID skulle involvera fler utlandssvenskar i valet och göra det lättare för svenskar bosatta utomlands att rösta i valet. Just i denna kategori av svenskar är valdeltagandet i nuläget mycket lågt. Endast 32% röstade i det förra valet. Vi anser att det genom att möjliggöra röstning med BankID skulle öka denna siffra avsevärt.

Inte bara utlandssvenskar drar fördel av möjligheten att kunna rösta med BankID. För andra som är bosatta i Sverige, innehavande svenskt medborgarskap innebär röstning med BankID även en mindre inverkan på miljön. Inga onödiga valblanketter skulle tryckas upp, vilket skulle spara på miljöns tillgångar och resurser. Inte heller skulle folk behöva sätta sig för att åka bil till vallokalen som ibland ligger flera mil bort om man är bosatt på landsbyggden. Detta i sin tur sparar in en hel del utsläpp som därmed skonar och värnar om miljön.

Att kunnarösta med BankID är en vision vi alla hoppas på

Det som främst satt käppar i hjulen när det kommer till att rösta med BankID är att man varit orolig för säkerhetsaspekten när valdeltagare ska rösta elektroniskt. Man oroar sig bland annat för att folk ska bli pressade till att rösta under manipulation på en helt annan nivå än som är möjlig annars. Man oroar sig också över risken för att hemligheter kring valet kan komma att bli hotade. I Estland har möjligheten att rösta med BankID funnits i hela åtta val - helt utan problem. Tvärt om så har valdeltagandet snarare gått upp och man tror starkt på att detta kommer till följd av att man inkluderar de grupper som tidigare har haft det svårast för att delta i valet. Exempelvis personer med funktionshinder och äldre som kan ha det svårt att ta sig till vallokalerna, men också barnfamiljer och personer som måste infinna sig på sitt arbete under valet. Man tror på att dessa grupper inkluderas genom att möjliggöra röstning med BankID.

Att rösta med BankID inte tidigare varit en möjlighet kan verka konstigt. De flesta andra ärenden till myndigheter och statliga institutioner har gått att legitimera via BankID sedan flera år tillbaka. Utöver detta kan vi även sköta bankärenden, deklarera, signera och betala via BankID. Men att rösta med BankID har länge varit ett debatterat samt ifrågasatt ämne. Sedan möjligheten till att deklarera elektroniskt infördes har 70% av den svenska befolkningen använt sig av den möjligheten och man tror att möjligheten att rösta med BankID skulle ge samma resultat inför det kommande valet. Detta skulle dessutom minska fusk och den mänskliga faktorn som kan leda till exempelvis felräkning, missar m.m.

Man ska kunna rösta digitalt i en digital värld!