VALKOMPASSEN ÄR ETT EXKLUSIVT SAMARBETE MELLAN


NYA MODERATERNA SAMT FLIGHTON AB

Valkompassen 2022 - Vilket parti ska jag rösta på? - Här finner du information inför det kommande riksdagsval 

“Vilket parti ska jag rösta på 2022?" En fråga som kan kännas enormt svår att ta sig an då det finns mängder av frågeställningar och aspekter att ta i beaktning. Det parti du röstade i föregående val behöver inte nödvändigtvis vara aktuellt även nu i  valet 2022. Kanske har både du och ditt tidigare parti hunnit ändra ställning i en eller flera viktiga frågor. Vi menar, det går trots allt fyra år mellan varje val! Att du ska nyttja din röst är något vi på Valkompassen anser är självklart. Att du inte vet vilket parti du ska rösta på ännu är mer än förståeligt och du är absolut inte ensam i detta. Det finns en anledning till varför söktermen "vilken parti ska jag rösta på" googlas tio tusentals gånger i månaden perioden innan det är riksdagsval.


Låt din rättighet som svensk medborgare vara avgörande i valet 2022. Det är ett privilegium att få rösta som medborgare i ett demokratiskt land så se till att du gör det bästa av din personligt tilldelade röst. Att rösta blankt eller att helt strunta i att rösta kan göra vissa partier till vågmästare medan andra partier riskerar att åka ut ur riksdagen. Så vilket parti ska jag rösta på 2022? Det finns många hjärtefrågor som valkompassen.nu går igenom inför  kommande val 2022. Allt för att hjälpa just er!

Denna valkompass löser frågeställningen om vad man ska rösta på inför riksdagsvalet 2022

Att veta redan nu vad man ska rösta på i valet 2022 är inte så lätt. När Sverige står inför kommande riksdagsval är det högst troligt att många ställer sig frågan “vad ska jag  egentligen rösta på 2022”? Det finns många aspekter och faktorer att ta hänsyn till i det  slutgiltiga val man skall komma att ta. Så vilka hjärtefrågor ligger just dig närmast hjärtat och vad borde enligt dig få ta plats under den kommande mandatperioden? Inför riksdagsvalet 2022 finns det vissa frågor som fått större uppmärksamhet än andra.


Bland annat kommer det kommande riksdagsvalet att kretsa kring mer fokus rörande integration, migration och det mångkulturella samhälle som Sverige utvecklas till.  Samtidigt sjunker svenska skolans elever i både resultat och prestation vilket har kommit att bli ett faktum snarare än en eventuell konsekvens. Därför har även skolfrågan blivit en oerhört viktig fråga inför riksdagsvalet.

Frågor som, vanligtvis, är lika aktuella varje riksdagsval, är vård- och omsorgsfrågor. Detta trots att vi ser ett generellt sjunkande intresse och en rädsla att låta dessa ämnen få ta för mycket energi av svenska politiker. I och med de ökade terrorhotet som närmat sig Sverige, men också Europa i helhet, visar folket ett större intresse när det kommer till svensk säkerhetspolitik. Valkompassen.nu kommer hålla dig uppdaterad.


Med anledning av detta kommer säkerhetspolitiken att få ta stor plats i  kommande val. Överväg noga, känn efter vad som är viktigt för dig och ta hänsyn till dina egna värderingar. Låt ingen annan påverka dig inför kommande riksdagsval 2022. Vad en ska rösta på är individuellt och bör aldrig låtas påverkas av någon annan. Sveriges officiella Valkompass.

Ett tryggt och säkert land

Moderaterna är ett parti som följer förändringen som kommer med utvecklingen i Sverige.  Moderaterna vill uppnå ett samhälle med utrymme och förståelse för samtliga individer. Samtidigt som landet mynnar ut i mer liberala värderingar och en större förståelse så har kriminaliteten, psykisk ohälsa och andra samhällskonsekvenser blivit ett växande problem ute på gatorna.


NYA MODERTATERNAS POLITIK BESKRIVET MED GROVA PENSELDRAG

 

Upprätthålla lag och ordning genom att stabilisera och öka polisens kapacitet samtidigt som de jobbar förebyggande när det kommer till återfall i brott. Man avser också att jobba mer med mobilisering mot dem kriminella nätverken.


Belysa positiva faktorer som jobb och företagande och öppna upp möjligheter som gynnar just företagande och ambitiöst arbete i landet.


Nya moderaterna vill göra det enklare för de ungdommar som vill göra sitt första bostadsköp. Det vi säga möjliggöra det för fler ungdommar som vill ut på bostadsmarknaden.


Öka sociala insatser som stöd för unga lidandes av psykisk ohälsa, missbruks förebyggande insatser och en förstärkt och bredare kompetensutbildning i skolan.


Upprätthålla en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård genom att införa nationell cancerstrategi, öka andelen vårdanställda samt jobba mot en ny hälso- och sjukvårdsmodell.


Förbättra svensk utrikespolitik genom att utgå ifrån Sveriges egna intressen, måna om samarbete i närområden och samtidigt stärka EU som utrikespolitisk aktör. I och med detta avser man också att jobba mot effektiv nedrustning och en helt ny biståndspolitik.

Aktuella valfrågor för dig som ska rösta inför riksdagsvalet 2022 - Vilket parti ska du rösta på?

Vad ska jag rösta på 2022? Hur ser partierna på flyktingfrågan?

Flyktingfrågan är en av de största frågorna inför valet.
Nedan kommer en kort resumé över vilken ställning respektive parti har i frågan.

1200px-S_v1.svg
Sverigedemokraterna
valkompassen

Socialdemokraterna - Fokuset ligger på jobb! Socialdemokraterna vill se att nyanländas jobbetablering få stå högt i kurs på arbetsmarknaden. Resurser bör dessutom sättas in snarast möjligt för att möjliggöra att nyanlända kommer igång med arbete så fort som möjligt.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna - Vill reglera invandringen i Sverige men menar att de inte motsätter sig den helt. Tycker att invandringen ska hållas på en nivå där Sveriges välfärd, identitet eller trygghet hotas. SD vill underlätta för flyktingar som vill utvandra att kunna gör det.

valkompassen

Nya Moderaterna - Vill sänka trösklarna för att ta sig in på arbetsmarknaden och tror att detta är vägen till att skapa fler jobb åt nyanlända. Nya Moderaterna tror att arbetskraftsinvandring är positiv för Sverige och vill dessutom erbjuda folk på flykt möjligheten att söka skydd i Sverige.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet - Menar att alla, oavsett bakgrund och identitet, är välkomna till Sverige för att finna en fristad. Både kvinnors, barns och mäns rättigheter ska kunna garanteras och prioriteras när man väl kommit hit. Partiet för kortfattat en generös flyktingpolitik med öppna dörrar.

valkompassen

Centerpartiet - Vill öppna upp Sverige och låta fler flyktingar söka skydd här. Centerpartiet vill även lämna över större ansvar till varje enskild kommun i Sverige som ska få ansvara över mottagandet av flyktningar på ett större plan än vad som gjorts tidigare.

valkompassen

Miljöpartiet - Vill stå för humanitet genom att precis som Vänsterpartiet öppna upp Sveriges dörrar och välkomna fler flyktingar till Sverige. Ledordet för partiet är medmänsklighet MP anser att detta i sig är lösningen på många flyktingpolitiska problem världen över.

1200px-Christian_Democrats_Sweden_logo_2017.svg

Kristdemokraterna - Förespråkar en anhöriginvandring eftersom man tror att detta bidrar till godare hälsa hos de som kommer hit som flyktingar, genom att låta dem få återförenas med sina familjer. Detta kommer leda till ett bättre välmående som kan stå till grund för en god framtid i Sverige, både i skola och i arbetslivet.

Liberalerna logotyp

Liberalerna - Ledorden är humanitet och generositet. Här tror man att alla som kommer till vårt land kan berika oss genom att studera eller arbeta. Liberalerna vill dessutom lägga ett stort fokus på att tidigt låta flyktingar lära sig det svenska språket. Detta för att maximera förutsättningarna att klara sig på den arbetsmarknad vi har idag i Sverige.

Valkompassen.nu Favicon Flighton

Valkompassens ambition är att göra det lättare för dig att hitta information om de olika partierna.

Denna sida är producerad samt optimerad av Flighton AB

Elektriker i Stockholm  är en stolt sponsor till valkompassen.nu, Ekonomi, låneansökan ,enkel låneprocess , jämför lån , Sveriges officiella låneguide

Valkompassen.nu har som ambition om att informera


Sidan är byggd samt optimerad på liknande sätt som sidorna länkade nedan. Vi jobbar för fullt med denna Valkompass för att göra den så bra som möjligt.


Badrumsrenovering, Sängar, Familjerätt , Samlad ekonomi

Dags att fundera på vad du ska rösta på gällande Europaparlamentsvalet - Snart är det hög tid för dig att bestämma dig gällande Riksdagsvalet 2022. Valkompassen har som ambition om att hjälpa dig att finna svaret på vilket parti du ska rösta på.

 

Bra ventilation för toppklassigt Inomhusklimat
Självdragsventilation.se - Motion till riksdagen 2003/04:MJ474
Kontaktuppgifter till Sverige officiella firma inom FTX System för obligatorisk Ventilationskontroll

I Stockholm, samma källa för solceller. Solceller i Stockholm behöver batterier för att fungera och för att ladda batterierna, därav laddstolparstockholm.com

 

Det är viktigt att tänka på el och grön energi i vårt dagliga liv när vi går mot en mer hållbar framtid, särskilt med elbilar. När du röstar är det viktigt att stödja politik och kandidater som prioriterar investeringar i förnybar energi och elinfrastruktur.

Några viktiga saker att tänka på är att investera i förnybara energikällor som vind-, sol- och vattenkraft, förbättra elöverföringen och lagringskapaciteten samt stödja forskning och utveckling av ny grön teknik. Genom att investera på dessa områden kan vi minska vårt beroende av fossila bränslen och gå mot ett mer hållbart och effektivt energisystem och laddboxar.

När det gäller elbilar är det viktigt att stödja politik och incitament som uppmuntrar deras införande. Det kan handla om skattelättnader, investeringar i laddningsinfrastruktur och andra åtgärder som gör elbilar mer prisvärda och bekväma för konsumenterna.

Dessutom är det viktigt att tänka på elbilarnas miljöpåverkan utöver användningen av dem. Detta inkluderar produktion och bortskaffande av batterier, liksom de elkällor som driver nätet. Att stödja politik och investeringar som prioriterar hållbara produktions- och bortskaffningsmetoder samt förnybara energikällor kan bidra till att mildra dessa effekter.