Riksdagsval 2026

Allmän info rörande valet 2026

Som folkbokförd i Sverige och minst 18 år fyllda så innehar du rätten att rösta i det svenska riksdagsvalet 2026. Valet 2026 äger rum den 9 september 2026 vilket är en följd av att valet alltid infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Du som är svensk medborgare har dessutom rätt till att arbeta med röstmottagandet i din kommun om intresse föreligger. Är du intresserad av att arbeta med röstmottagandet i valet 2026? Vänd dig i så fall till valnämnden i din kommun där du kan anmäla ditt intresse. En kan dessutom arbeta som rösträknare men detta kräver en anmälan till länsstyrelsen i samma län som du är bosatt i. Vanligtvis uppskattas hjälpen och du är mer än välkommen att söka för båda arbetsuppgifterna. Räkningen av röster genomförs alltid samma dag som valet.

Viktiga datum att hålla reda på inför Sveriges riksdagsval 2026:

1 mars 2025 -

En statistik över vilka som är berättigade till att rösta i Sverige samt det som inte tas fram av Valmyndigheten. Statistiken tas fram för att kommuner ska kunna ta fram en korrekt indelning av valdistrikt och valkretsar.

31 oktober 2025 -

Denna dag är sista dagen för kommun- och landstingsfullmäktige att besluta om det ska göras diverse ändringar i de utsedda valkretsar som gjorts. Om några ändringar görs måste dessa i sig godkännas av Länsstyrelsen för att därmed bli giltiga.

1 december 2025 -

Fram tills denna dag kan Länsstyrelsen besluta om de ändringar som gjorts kan komma att gälla. Efter detta måste den slutgiltiga indelningen av valdistrikt fastställas. Det går att överklaga dessa beslut till Valprövningsnämnden om missnöje finns.

September 2026 - Är det äntligen dags för riksdagsvalet!

Nu har vi för hoppningsvis gjort det lite klarare för dig vilka du ska lägga just din röst på!

Och du... Glöm inte att rösta!

Denna sida är producerad samt optimerad av Flighton AB

Sveriges ledande SEO-Byrå