Riksdagsval 2022

Rösta inför det kommande riksdagsval

I Sverige har vi haft allmän rösträtt (för män) sedan 1918. Därefter har valen sett olika ut med olika inslag och regelverk. Att rösta 2018 innebar både många likheter med tidigare val men också en hel del nya inslag. Exempelvis infördes nya regler gällande rösträkning och mandatfördelning när man gick till val för att rösta 2018.

Nya regler om rösträkning och mandatfördelning som började gälla riksdagsvalet 2018. I korthet berör de nya reglerna följande:

  • Reglerna för mandatfördelning ändras i syfte att få ett mer riksproportionellt valresultat. Första divisorn sänks från 1,4 till 1,2 och återföring av mandat införs.
  • Utjämningsmandat införs i val till kommunfullmäktige.
  • Endast röster på partier som anmält deltagande i valet räknas som giltiga röster.
  • Kandidater måste samtycka för att kunna bli invalda.
  • Partisymboler får förekomma på valsedlarna.
  • Småpartispärr införs vid val till kommunfullmäktige, 3 % för valkretsindelade kommuner och 2 % för ej valkretsindelade kommuner.
  • Valnämndens preliminära rösträkning som sker på onsdagen kan förlängas till torsdagen.

Rösta online 2022

Det första första förslaget kring onlineröstning avslogs av regeringen 2017. Vilket kan anses vara helt absurt.

Vi gör allt i våra telefoner, datorer och surfplattor idag. Vi betalar våra räkningar, handlar mat och går till och med till doktorn online. Så varför skulle vi inte kunna rösta online 2018?

Vi skulle spara in på miljö och vinna en hel del röster genom att möjligöra onlineröstning samtidigt som vi skulle slippa slösa vår dyrbara tid på att gå och rösta.

Estland har tillåtit sitt folk att rösta online i åtta hela val! Precis som man kunnat förutspråka så har antalet räknade röster därmed stigit. Varje röst är viktig, så se till att ta reda på vilket parti som speglar dina åsikter på bästa sätt!

Förhoppningsvis, och troligen så ska vi kunna använda oss utav att rösta online inför nästa riksdagsval som kommer att äga rum år 2022.