Rösta inför det kommande riksdagsval

Att rösta 2022

I Sverige har vi haft allmän rösträtt (för män) sedan 1918. Sedan dess har valen sett olika ut med olika inslag och regelverk. Att rösta 2018 innebär både många likheter med tidigare val men också en del nya inslag. Exempelvis införs nya regler berörande rösträkning och mandatfördelning när man går till val för att rösta 2018. Bland annat berör de nya reglerna de som tänkt rösta 2018 på följande områden:

- Mandatfördelningen ändras i syfte om att få ett mer proportionellt valresultat. Den första divisorn sänks exempelvis ned till 1,2 mandat jämfört med tidigare 1,4 mandat. Detta blir således mer rikstäckande.

Nya regler om rösträkning och mandatfördelning som började gälla riksdagsvalet 2018. I korthet handlar de nya reglerna om det här:

  • Reglerna för mandatfördelning ändras i syfte att få ett mer riksproportionellt valresultat. Första divisorn sänks från 1,4 till 1,2 och återföring av mandat införs.
  • Utjämningsmandat införs i val till kommunfullmäktige.
  • Endast röster på partier som anmält deltagande i valet räknas som giltiga röster.
  • Kandidater måste samtycka för att kunna bli invalda.
  • Partisymboler får förekomma på valsedlarna.
  • Småpartispärr införs vid val till kommunfullmäktige, 3 % för valkretsindelade kommuner och 2 % för ej valkretsindelade kommuner.
  • Valnämndens preliminära rösträkning som sker på onsdagen kan förlängas till torsdagen.

Rösta online 2022

Tyvärr, det förslaget avslogs av regeringen 2017. Vilket kan tyckas vara helt absurt.

Vi gör allt i våra telefoner eller datorer och surfplattor idag. Vi betalar våra räkningar, handlar mat och går till och med till doktorn online. Så varför skulle vi inte kunna rösta online 2018?

Vi skulle spara in på miljö och vinner en hel del röster genom att kunna rösta online samtidigt som vi skulle slippa slösa vår dyrbara tid på att gå och rösta.

Estland har tillåtit att sitt folk att rösta online i åtta hela val! Precis som man kunnat tro så har antalet räknade röster stigit. Varje röst är viktig, så se till att ta reda på vilket parti som speglar dina åsikter på bästa sätt!

Förhoppningsvis, och troligen så ska vi kunna använda oss utav att rösta online inför nästa riksdagsval som kommer att äga rum år 2022.

Vi hjälper dig att komma fram till din röst!